Proszę wybrać z:


Przykłady Tłumaczeń

Echo PrasoweWyszukiwanie tekstowe:


   

   


Ogólnie:

Kontakt

Impresum

Serdecznie witam!Tłumaczenia Niemiecko - Norwesko - Polskie


Krótki zarys pozwalający Państwu w tym miejscu pokrótce zajrzeć do świata usług w zawodzie tłumacza. Wykonująca wolny zawód tłumaczka JUSTYNA SUBSTYCH uzyskała swoje umiejętności tak w języku niemieckim jak i w swoim polskim języku ojczystym w pierwszej kolejności w ramach regularnego wykształcenia uzyskując świadectwo dojrzałości w Poznaniu, natomiast kwalifikację w dziedzinie literaturoznawstwa na Erlandzko-Norymberskim Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra, mianowicie w Instytucie Germanistyki i Filologii Nordyckiej, oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim - Wydział Skandynawistyki Instytutu Lingwistyki Europejskiej i Literaturoznawstwa Porównawczego.


Tłumaczeniami i sporządzaniem tekstów w językach narodowych niemieckim, norweskim i polskim JUSTYNA SUBSTYCH w ramach swojej działalności zawodowej obejmuje rozległą dziedzinę wśród zachodnich i północnogermańskich oraz zachodniosłowiańskich gałęzi językowych. Norwegisch Norweskim (Bokmål), językim urzędowym Królestwa Norwegii, na świecie posługuje się równo 4,5 mln ludzi. Polnisch Polskim, od 1 maja 2004 r. jednym z oficjalnych języków urzędowych UE, mówi bez mała 10 % obywateli UE (49 mln ludzi, w tym 44 mln uznających ten język jako ojczysty). Deutsch Niemieckim, którym mówi bez mała 32 % obywateli UE (157 mln ludzi, wśród nich 88 mln uznaje ten język jako ojczysty). żródło: Komisja Europejska.Usługi i ceny


Jej przekłady, zależnie od objętości, otrzymacie Państwo z reguły po kilku dniach, z korekturą czytaną w języku ojczystym oraz jako plik w formacie PDF przesyłką e-mail lub jako wydruk laserowy drogą pocztową. Jako honorarium za mniejsze zlecenia ustala się ryczałtem stawkę 25,- €/godz. oraz za doręczenie pocztą opłatę manipulacyjną w kwocie 10,- € za wydruk i wysyłkę. Na Państwa życzenie JUSTYNA SUBSTYCH chętnie sporządzi kosztorys usługi za prace związane z jej wykonaniem, które w zależności od wymogów językowych oblicza się według w branży przyjętej stawki wynagrodzenia tłumaczy przeciętnie kwotą € 1,20 za znormalizowaną linijkę (55 uderzeń) w przypadku tekstów użytkowych, oraz € 25,- za znormalizowaną stronę (1800 uderzeń) w przypadku przekładów literackich.

 

Państwa życiorys, podobnie jak korespondencja ogólna, Państwa prezencja w internecie czy też teksty literackie i proza złożone u JUSTYNY SUBSTYCH znajdują się w znakomitych rękach, jej referencje zapewniają wysoką jakość kompetencji zawodowej oraz absolutną poufność w obejściu z powierzonymi materiałami. W przypadku zainteresowania możecie Państwo swoje dokumenty przesłać do niej faksem na numer +49(0)3222-407.23.27 lub całodobowo kontaktować się z biurem tłumaczeń telefonicznie pod numerem wymienionym w impresum. Dla niezobowiązujących zapytań dotyczących przekładów między językami niemieckim, norweskim i polskim do dyspozycji Państwa stoi również formularz kontaktowy.

 

 

Statystycznie najczęściej poszukiwane hasła dla tej strony:

JUSTYNA SUBSTYCH
• przekłady • Deutsch niemiecki • Norwegisch norweski • Polnisch polski • czytanie korekty • lektorat • wiersz • libretto • życiorys • próba czytania • przekłady literatury • przekład literatury • liryka • honoriarium • linijka znormalizowana • strona znormalizowana • usługi językowe • cena • proza • tekst • pisanie tekstów • strona internetowa • tekst reklamowy • przekład-tłumaczenie • biuro tłumaczeń • usługi przekładów-tłumaczeń •


 


początek strony